Bedrijfsprofiel

Fennema advies houdt zich bezig met het aansturen van processen in het landelijk gebied. Dit varieert van het beheer van landgoederen en agrarisch vastgoed tot begeleiding van ingewikkelde gebiedsprocessen en planrealisaties.

Age Fennema is sinds 1997 als rentmeester werkzaam. Voor de oprichting van zijn eigen adviesbureau werkte hij voor De Rentmeesters van der Kooy te Ellecom en SIGHT adviseurs voor milieu & landschap te Zetten.

' Het raakvlak van beleid, visie en realisatie maakt het werk voor mij interessant. Ik hou ervan om van mooie rapporten ook daadwerkelijk iets te realiseren. Je moet daarvoor met de benen op de grond blijven staan. De laarzen liggen dan ook altijd achter in de auto.'

Fennema advies is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en maakt daarnaast deel uit van het Middachten netwerk, een samenwerkingsverband van diverse adviesbureaus met verschillende disciplines. Sinds 2012 staat Barthold van Hasselt als rentmeester hem bij.

Visie

In het landelijk gebied vinden grote veranderingen plaats. Agrariers staan als traditionele beheerders van het landelijk gebied voor een grote uitdaging: schaalvergroting of verbreding van de bedrijfsvoering. Daarnaast liggen er tal van claims op het landelijk gebied: we willen meer natuur, volop recreeren en mooi wonen. En we zoeken ruimte om water te bergen of windmolens te plaatsen. Niet verwonderlijk dat het cultuurlandschap onder druk staat.

Beleidsmakers, grondgebruikers en beslissers staan voor grote vraagstukken. Misschien is die wel groter dan in de stad, want eenvoudige oplossingen zijn niet voorhanden. Want hoe houden we het betaaldbaar en dus realiseerbaar? Even de begroting sluitend maken door wat bij te bouwen is meestal geen optie.

Deze transformatie van het landelijk gebied vraagt om regie, waarbij krachten worden gebundeld en tegenstellingen worden overwonnen.

Wat doet een rentmeester?

Vroeger was de rentmeester vooral financieel verantwoordelijk. In de loop van de eeuwen is de functie uitgebouwd tot algemeen vertrouwenspersoon van de eigenaar. Rentmeesters zijn nog steeds vooral in het landelijk gebied werkzaam. Traditioneel als beheerder van terreinen, maar de laatste decennia ook als intermediair bij grondtransacties en gebiedsontwikkelingen.

Een rentmeester heeft kennis van de agrarische praktijk, pachtwetgeving, waarde van gronden, bos- en natuurbeheer en kan onderhandelen. De meeste grondeigenaren zijn generaties aan hun grond gebonden. Een goede rentmeester denkt dan ook vooruit en gaat voor een duurzame oplossing. Hiermee onderscheidt de rentmeester zich van de makelaar, die meestal kort aan een opdrachtgever is verbonden.